Υπηρεσίες εξοπλισμένων χώρων επαγγελματική χρήσης

Γνωρίστε τις υπηρεσίες που παρέχει η Capital Business Center

Εικονικό γραφείο – Φορολογική έδρα

Ιδιωτικό γραφείο

Γραφείο εργασίας (co-working)

Αίθουσα συσκέψεων