Αίθουσα συνεδριάσεων

Παρακαλούμε κάντε την κράτηση σας για την αίθουσα συνεδριάσεων (γραφεία Γ’ Σεπτεμβρίου 8)

Submit
Επόμενες κρατήσεις

07/06/2023
17:00/18:00
HAP 
07/06/2023
18:00/19:00
HAP 
07/06/2023
19:00/20:00
HAP 
07/06/2023
20:00/21:00
HAP